Wednesday, 21/04/2021 - 21:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản

𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟎𝟐𝟏.